Kurumsal / Kalite Politikası

Ömeroğlu Tarım

Gıda Güvenliği Politikası

Ömeroğlu Tarım Ürünleri, Baharat Ve Yağlı Tohumlar Sektöründe Ana Politika Olarak Şu İlkeleri Benimsemiştir;
FSSC 22000 Standardı gerekliliklerini yerine getirerek bu doğrultuda tüketici sağlığını gözetir.
Ulusal ve uluslararası yasal şartları karşılayacak şekilde kaliteli ve güvenli gıdalar üretir.
Güvenli gıdanın temeli güvenli hammaddedir ilkesi ile hareket eden firmamız hammaddenin kabul aşamasından son aşamasına kadar kontrollü üretim sağlar.
Tedarikçiler ile işbirliği yaparak, gelişimlerini destekler.
Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğini sağlar.
Müşteri memnuniyetinin sürekliliği için müşteri şartlarını her zaman ön planda tutar.
Personelinin eğitimine önem vererek bilinçli personel yetiştirir.
Sistemin sürekli iyileştirilmesini destekler.

Kalite

Ömeroğlu Tarım'da tüm proses ve paketleme, sıkı hijyen kuralları uygulanarak, bilinçli çalışanlar tarafından gerçekleştirilir.

En üst kalite sistemlerinin uygulandığı işletmede, tüm depo zeminleri epoksi malzemeden yapılmış olup, üretim ve paketleme alanına sürekli olarak özel filtrelerden geçirilen temiz hava beslemesi yapılır.

Paketleme sırasında, ürünün cinsine göre belirlenen çaplardaki elekler ile yabancı maddelere karşı, son teknolojiye göre tasarlanmış metal dedektör ile de ürün, metal konminasyonuna karşı tekrar test edilir. Metal dedektör 0,6 mm Fe ve 1,0 mm SS hassasiyetinde çalışır.

Laboratuvar

Fiziksel, kimyasal, enstrumental ve mikrobiyolojik her türlü baharat analizinin yapılabildiği HPLC, spektrofotometre ve diğer modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlarımızda AR-GE mutfağı ve tadım odası ile beraber kalifiye çalışanlarıyla Avrupa standartlarında olan laboratuvarımız sektöre yeni bir bakış açısı getirmiştir.

ASTA standartlarında kullanıldığı mikrobiyoloji labaratuvarında şu analizler yapılmaktadır.

Toplam canlı sayımı
Enterobacteriaceace
E.Coli
Koliform
Salmonella
Maya
Küf

Labaratuarımız son derece modern, kullanımı kolay ve hızlı sonuç veren alet ve ekimlanlarla donatılmıştır.

Üretim

Bir Ömeroğlu Tarım kuruluşu olan Sanita Gıda Sterilizasyon kendi bünyesinde kurutma tesisi mikrodalga, buhar sterilizasyon, öğütme, işletme, sortex paketleme hattı olan Türkiye’deki tek işletmedir.

İşletmemizde bulunan tüm üretim hatları son teknoloji makinelerden oluşmaktadır. Bu makineler yüksek kapasite ve kalitede üretim yapmaktadır.

Kurutma ve Sterilizasyon

Kurutma: Sıcak hava kullanarak yapılan kurutma prosesinde üründe kurutma tam olmakla beraber renk ve kalite özelliklerini bozmadan kalabilmektedir.

Buhar Sterilizasyon : Kuru buhar kullanılarak yapılan sterilizasyonda patojenler dahil olmak üzere tüm mikroorganizmaların %99.98’i yok edilebilmektedir. Bu yöntem doğal ve sağlıklı olmakla beraber ürünün raf ömrünü uzatarak, hijyenik ürünleri tüketiciye sunabilmektedir.

Mikrodalga: Mikrodalga sterilizasyon tekniği ile ürünler renk ve aroma kaybetmeden ürünler güvenli olarak steril edilmektedir.

Etilen Oksit Sterilizasyon: Yurtdışı için kullanılan bu yöntem soğuk sterilizasyon tekniğidir renk ve aroma kaybetmeden ürünler güvenli olarak steril edilmektedir.

Paketleme

Farklı sektörlere ve farklı ürün gruplarına göre, son teknoloji ve otomatik paketleme yapabilen 6 ayrı paketleme hattıyla istenilen gramajlarda el değmeden hijyenik paketleme yapılmaktadır.

Depolar

FIFO prensibine göre depolama yapılan depolarımızda hijyen ve GMP standartları uygulanmaktadır.